Papiertoeslag

De situatie op de papiermarkt is kritiek. Schaarste van grondstoffen veroorzaakt een tekort aan papier en hierdoor ontwikkelen de grondstofkosten voor papier zich in een sterk opwaartse trend. De schaarste heeft diverse oorzaken. Er zijn veel papierfabrieken gesloten of omgebouwd naar kartonfabrieken. Door de Covid situatie is een groot tekort aan oud papier ontstaan en dat is een essentiële grondstof voor krantenpapier.

Dit tekort sluit aan bij het huidige brandstof en energietekorten. Er zijn op dit moment wereldwijd door corona te weinig grondstoffen om de aan de vraag naar deze producten te kunnen voldoen.

Na de stijging van brandstof en energie is nu daarom ook papier aan de beurt gekomen. De papierprijs stijgt op dit moment per direct met meer dan 50%. Deze stijging heeft uiteraard ook gevolgen voor de kosten voor het drukken van onze nieuwsbladen. De kans bestaat dat het tekort aan papier zo erg wordt dat er tijdelijk geen nieuwsblad geproduceerd kan worden.

De stijging van de prijs is op dit moment zo explosief dat wij geen enkele andere keuze hebben dan hier per direct een deel van door te berekenen doormiddel van een papiertoeslag. Deze toeslag zal enkel doorgerekend worden wanneer dit nodig is en de exacte hoogte zal afhankelijk zijn van de papierprijzen. Wanneer het weer mogelijk is zal deze papiertoeslag ook direct weer verdwijnen.

We doen er natuurlijk alles aan om onze klanten zo min mogelijk van deze prijsstijging te laten merken. Dit is ook de reden dat we de papiertoeslag gelijkmatig over alle advertenties verdelen. Door het over een groot aantal advertenties te verdelen is de stijging per advertentie relatief laag. Wanneer wij deze kosten volledig op ons zouden moeten nemen en dit niet zouden doorberekenen zijn deze kosten echter zo hoog dat het voor ons simpelweg niet meer mogelijk zou zijn om een uitgave uit te brengen.

Wij verzekeren u dat wij alles in het werk zullen stellen om een mooi blad voor u te maken, zelfs in deze uitzonderlijke situatie.

#kempencreëert

Scroll naar boven
Scroll naar top